ARZ

Meşveretsiz iş etmemektir gaye
Lakin bize sahip gerek
Hem dünyevi hem uhrevi
Bize o dem bir ehil gerek

O ki El-Fettah, El-Mucib!
Arz ederiz bize ehil gerek
Tatbik için derd-i cihanı
Bize her vakit salih ehil gerek

Selman ÇELİK