AYMAZ

Yek müselman sevmez
Ağzı ateş sönmez
Sorsan edep bilmez
Ölüm var ey karındaş!

Selman ÇELİK