BEYAN

Nefs salık verir de
Yol hayra çıkar mı ki?
Kul düşer kalkar da
İzah izana uyar mı ki?

Selman ÇELİK