BUĞZ

An oldu lal oldum
Fasık haya eder mi ki?
Günbegün kor tutsam
Cismim arsız yakar mı ki?

Selman ÇELİK