DAVAM

Zamana kota haram
Hak yolda Hakk uğruna
Sırttaki hançer zekat
Kabul ola hayr ola

Selman ÇELİK