DEVA

Gecem gündüze gebe
Zihnim dertten hallice
Feda olsun bir ömür
Sen gözümde her kare

Selman ÇELİK