DİLEMMA

Davama tuz olsam
Ceddim rıza eyler mi ki?
Fevkiyle hamle tutsam
Dost riya sanır mı ki?

Selman ÇELİK