DİRİLİŞ

Gel de tanzim edelim seyri
Seyr-i mahal cümlesine leyli
Leyli gönle keder mi değdi
Değdi zikre şevk serildi

Selman ÇELİK