FASIK

Kulluk gayesi bellekte sancılı
Nefs-i emmare bedende alaylı
Haya perdesi sahnede kıvrılı
Alem cihanı seyrededursun!

Selman ÇELiK