FİLHAKİKA

Şafak bülbüle karadır yakin
İndallah bir köprü vardır
Rabıta biçer gülün gönlüne
İzahı pek zor sözle lakin
Nihayet bir felah vardır

Selman ÇELİK