İKTİZA

Avamdan bir efkar-ı aşk
Salt gaye ikbal-i vatan
Gayret bahşet el-Hakk!
Gerek yine şan-ı vatan

Selman ÇELİK