İLAÇ

Düşler süsledim yarına
Yoldaki faya nispet olsun
Semaya baktı ellerim
Nice muştuya vesile olsun

Selman ÇELİK