İSTİRHAM

Nefs uyur iblis müteyakkız
Hasım sormaya ne vacib!
Din gününe şehid çıkmaya
Olsun gönül fimabad talib!

Selman ÇELİK