MAHFUZ

Biganeden canana ne hacet
Beyan-ı hal bir muhbire hasret
Hasir nefsime daimi hicret
O dilruba ki gözümde nezahet

Selman ÇELİK