MÜBİN

Şarkın bülbülü garbe maşuk
Soylar yek levh-i mahfuz
Beşer bu cevheri malum
Nüvelerde kılavuz mahfuz

Selman ÇELİK