MUKADDERAT

Nice sınav var vermeye
Sabır taşı çatlar mı ki?
Her kulda cefa görmeye
Kaza kadere küser mi ki?

Selman ÇELİK