MÜPHEM

Bülbül vuslat ister de
Gül sabır eyler mi ki?
Davam vahdet bekler de
Avam derdim anlar mı ki?

Selman ÇELİK