NADİM

Yitti gitti düştü gardım
Lalem içim süzer mi ki?
Çatık kaşım naçar başım
Nergis gözüm siler mi ki?

Selman ÇELİK