ROTA

İnan ki yol namütenahi
El-Ahir alenen vaad ediyor
Tesbih tesbih ahval dizili
Ardınca bir felah kokuyor

Selman ÇELİK