SAMİMİYET

Ecir dileyene şart tevekkül
Amelsiz dava gütmek nedir?
Müşkülle savaşı zul görene
Hak yolda yaren mi denir?

Selman ÇELİK