SEADET

Bedel ister ahsen
Aksi vicdan muhasebesi
Suret-i aşk menzilim
Kader yolun sahibesi

Selman ÇELİK