SERGERDAN

Hal-i derunum sorma
İnkilab arz ederim
Lahza içün ey nefs
Artık vakit kurma
Lamekan ama gezerim

Selman ÇELİK