SİSTEM

Döngüye bobin gerek
Bobine gerek mesnet
Mesnete teftiş gerek
Teftişe gerek kanun
Kanuna vicdan gerek
Vicdana gerek kalp
Kalbe dirlik gerek
Dirliğe gerek döngü

Selman ÇELİK