ŞUUR

Bul bir çare tezinden
De ki menafi-i mülk-i millet
Sor bir ziyan avamdan
Bil ki vebaldir milli servet

Selman ÇELİK