VAVEYLA

Yaz Paşam! Ucu kızıl nasırlı kalemin
Yak Paşam! Elde sönmez matemin
Yar Paşam! Yarını yok katlı defterin
(Ve) Yan Paşam! Gönül senin mabedin

Selman ÇELİK