VUSLAT

Nurdan bir nikap içinde
Cismi yok ismi zahir
Aşk ile vecd peşinde
Derde felah demde ahir

Selman ÇELİK