YARIN

Hat hale mutlak biçare
İnayet et Ya Kerim!
Lütf eyle göze dilber
Arşta yazdır bir çare
Lisan ver Ya Rahim!

Selman ÇELİK