ZAHİDANE

Rabıta gözler gönül
Sefahat maksat değil
Nazargah-ı ilahi içün
Tekebbür mizan değil

Selman ÇELİK